วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปาล์มเต่าร้าง

Fishtail palm

ชื่ออื่นๆ : เขืองหลวง  เกี๋ยง(ภาคเหนือ) เต่าร้าง เต่ารั้ง(ภาคกลาง) ต๋าว ตาว หมากตาว(อีสาน)
ชื่อสามัญ : Fishtail palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caryota urens Magalon
วงศ์ : Palmae
ถิ่นกำเนิด : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้น จำพวกปาล์ม ต้นเป็นปล้องสูงชะลูดขึ้นไปที่ต้นมีกาบหุ้ม เป็นเส้นประสานกัน คล้ายตะแกรงลวดกรองน้ำที่เกิดสนิมแล้วเอาไปหุ้มไว้ใบโตประมาณ 3 นิ้ว แต่ทุกใบแหว่งเว้ากลางใบ คล้ายถูกฉีกออกครึ่งใบคล้ายต้นหมาก มีจั่นที่คอต้นคล้ายจั่นหมากตกผลกลมห้อยเป็นพวงระย้า คล้ายลูกประคำเป็นพวงๆหลายพวงไปผูกรวมกันไว้ ลูกกลมโตขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย ลูกแก่มีสีแดงและม่วงดำ น้ำในลูกสุกเป็นพิษ ถ้าถูกผิวหนังจะรู้สึกคันมาก
ฤดูการออกดอก :
การขยายพันธุ์ : เมล็ด
ข้อดีของพันธุ์ไม้ : ต้นเต่าร้างเป็นไม้ประดับที่ทรงต้นสวยมาก ใบก็สวยแบบหางปลาตัด เวลาออกลูกจะจับจั่นเป็นพวงสวย ,ใบ ที่โคนต้น ใช้ทำเชือก สายเบ็ดเส้นหยาบๆ ขนแปรง ขนไม้กวาด ,ยอดอ่อนทำแกง , ราก สับเป็นชี้นตากให้แห้ง บดให้ละเอียดปรุงเป็นยา แก้ตับทรุด ตับพิการเป็นยาบำรุงตับได้ดี
ข้อแนะนำ : การประกอบอาหารจากต้นเต่าร้าง
ข้อมูลอื่นๆ : ชื่อ เต่าร้าง ไม่ทราบที่มาแน่ชัด เสียงของพยางค์ท้าย คือ ร้าง เมื่อฟังแล้วทำให้นึกถึงคำว่า หย่าร้าง ร้างรา เลิกร้าง คนไทยจึงถือว่า เต่าร้าง เป็นไม้อัปมงคลนาม คนไทยแต่ก่อนจึงไม่นิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ถือว่าปลูกแล้วจะเป็นเหตุให้คู่สามีภรรยาต้องหย่าร้างกัน ประกอบกับดอกมีขนคาย บางคนอาจแพ้รุนแรง แต่ปัจจุบัน มีผู้นิยมปลูกเต่าร้างเป็นไม้ประดับมากขึ้น. คำว่า เต่าร้าง อาจใช้ว่า เต่ารั้ง ก็ได้ และบางถิ่นเรียกว่า หมากคัน  
                   อีกตำราหนึ่งก็ว่า ชื่อมาจากการที่เต่าร้างเมื่อออกดอก ติดเมล็ดจนจั่น (งวง)ถึงโคนต้น ต้นแม่ก็จะตาย
                   ปกติแล้ว ต้นเต่าร้างไม่คัน แต่ว่าเวลาออกลูกจะมีขุยเป็นละอองขนเล็กๆ หุ้มลูกไว้ ละอองขนนี้จะเริ่มโรยตอนที่ลูกเต่าร้างกำลังห่ามๆ และจะปลิวไปตามลม เวลาโดนแล้วจะคันคะเยอ และต้นเต่าร้างพออายุได้ที่จะออกลูกแทบตลอดเวลา ละอองขนนี้จะปลิวไปตามลม และคนจะเข้าใจว่าต้นเต่าร้างคัน
                   คนสมัยโบราณ(สุโขทัย อยุธยา) โดยเฉพาะช่างทองเพชรบุรีได้นำทรงของจั่นเต่าร้างนี้ไปออกแบบเป็นต่างหูในสมัยก่อน เป็นต่างหูของพวกเจ้านายชั้นสูง สามัญชนไม่มีสิทธิใช้ เพราะว่าต้องใช้ทองเยอะ เรียกต่างหูชนิดนี้ว่า ต่างหูเต่าร้าง

แหล่งที่มา : http://www.m-culture.in.th , http://www.dnp.go.th , http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=4999 , http://th.wikipedia.org/wiki/เต่าร้าง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นของบทความได้เลยนะครับ