วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ต้นมะฮอกกานี

Hondurus Mahogany
ชื่ออื่นๆ : 

ชื่อสามัญ : Honduras Mahogany
ชื่อวิทยาศาสตร์ : SWIETENIA  MACROCAPA  king.
วงศ์ : MELIACEAE
ถิ่นกำเนิด : ประเทศฮอนดูรัส อเมริกากลาง อเมริกาใต้ หมู่เกาะอินดีสตะวันตก อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย ประเทศไทยพบได้ทุกภาค  นำเข้ามาปลูกครั้งแรกที่จังหวัดเพชรบุรี
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15- 25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือทรงกระบอก ทรงพุ่มทึบ ลำต้นปลายตรง เนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลืองหรือแดงเข้ม เนื้อละเอียดเหนียว ลวดลายสวยงาม เมื่อแห้งจะมีแถบแววสีทองขวางเส้นไม้ เนื้อไม้แข็ง  มีคุณภาพดี  สามารถใสกบและตกแต่งได้ง่าย  ยึดตะปูได้ดี  คุณภาพใกล้เคียงกับไม้สัก  ทนทานต่อการเข้าทำลายของปลวก  เมล็ดรสขมมาก ดอกมีสีเหลืองอ่อนหรืือเหลืองแกมเขียว ขนาดเล็ก กลิ่นหอมอ่อนๆออกเป็นช่อตามใบและปลายกิ่ง
ฤดูการออกดอก : ออกดอกช่วงเดือนพ.ค. – มิ.ย.
การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ด , การนำหน่อจากต้นแม่ที่ตัดโค่นลง หรือทำให้บางส่วนแตกหน่อใหม่ แล้วจึงแยกหน่อ (อายุ 2 เดือน) มาปักชำ โดยทาฮอร์โมนเร่งราก หน่อจะแตกรากได้ดี เมื่อมีอายุ 2 เดือน จึงย้ายลงปลูกในแปลงได้
ข้อดีของพันธุ์ไม้ : เนื้อไม้ทำเครื่องเรือน  เครื่องดนตรี  และเครื่องใช้อื่น ๆ เปลือกต้นต้มเป็นยาเจริญอาหาร  มีแทนนินมาก  รสฝาด  ใช้เป็นยาสมานแผล  ยาแก้ไข้  เนื้อในฝักเป็นยาระบาย  เนื้อในเมล็ดมีรสขมมาก  ใช้เป็นยาแก้ไข้จับสั่น  ไข้พิษ และปวดศีรษะ  ใบอ่อนและดอกรับประทานได้              
ข้อแนะนำ : การปลูกต้นมะฮอกกานีในเมืองไทยให้พบความสำเร็จ มีเทคนิคอยู่ที่ว่าควรปลูกสลับกับไม้ต้นสะเดาไทยแถวเว้นแถว จะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของแมลงเจาะยอดหรือลำต้นได้มาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้นสะเดาไทยมีสาร อซาดิราชทิน (Azadirachin)ซึ่งเป็นยาป้องปราบศัตรูพืชแต่ปลอดภัยต่อมนุษย์นั่นเอง  ไม่ควรปลูกมะฮอกกานีเป็นสวนป่าชนิดเดียวกันโดยเด็ดขาด
ข้อมูลอื่นๆ : มะฮอกกานี  เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้นำเข้าจาก ต่างประเทศในคราวเสด็จประพาสยุโรป และนำไปปลูกครั้งแรกเมื่อ รศ.129  ที่ถนนราชดำเนิน  ถนนดำรงรักษ์  ถนนราชดำริ  และถนนบริพัตร  จังหวัดเพชรบุรี

แหล่งที่มา : http://www.treeforthai.com ,  http://botanykuszone1.weebly.com

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นของบทความได้เลยนะครับ