วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ต้นสัก

Teak
ชื่ออื่นๆ : สัก(ทั่วไป) , เคาะเยียโอ(ละว้า เชียงใหม่) , ปายี้(กาญจนบุรี),ปีฮือ ปีฮี เป้อยี(แม่ฮ่องสอน) ,เส่บายี้(กำแพงเพชร)

ชื่อสามัญ : TEAK
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis L.F.
วงศ์ : LABIATAE
ถิ่นกำเนิด :ทางตอนใต้ประเทศพม่า ลาว ไทย สำหรับประเทศไทยนั้น ไม้สักจะขึ้นอยู่ตามป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ และบางส่วนของภาคกลางและตะวันตก คือ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ สำพูน เชียงราย สำปาง แพร่ น่าน ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และพิจิตรและมีบ้างเล็กน้อยในจังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี และกาญจนบุรี
ลักษณะทั่วไป : ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบในฤดูร้อน ลำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ สีเทา โคนเป็นพูพอนเล็กน้อย กิ่งอ่อนเป็นรูปสามเหลี่ยม เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมค่อนข้างทึบ ดอกมีขนาดเล็ก สีขาวนวลออกเป็นช่อตาม ปลายกิ่ง เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องตื้นตามความยาวลำต้น ลำต้นมีความสูง ตั้งแต่ 20 เมตรขึ้นไป  ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทาง ภาคเหนือ บางส่วนในภาคกลางและภาคตะวันตก มีอยู่บ้างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สักมักจะได้รับความเข้าใจผิดเสมอว่าเป็นไม้เนื้อแข็งเนื่องจากว่ามันมี ลักษณะพิเศษที่เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีความทนทานกว่าไม้เนื้อแข็งหลายๆ
                               ในด้านการใช้ประโยชน์ไม้สัก ได้มีการแบ่งคุณลักษณะของไม้สักโดยพิจารณาจาก สีของเนื้อไม้ การตกแต่ง ความแข็ง ความเหนียวของเนื้อไม้ออกเป็น 5 ชนิด คือ
  1. สักทอง    เนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลทอง เสี้ยนตรงตกแต่งง่าย
  2. สักหิน    เนื้อไม้สีน้ำตาลหรือสีจาง ตกแต่งง่าย
  3. สักหยวก    เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อนหรือสีจาง ตกแต่งง่าย
  4. สักไข่    เนื้อไม้สีน้ำตาลเข้มปนเหลือง มีไขปนยากแก่การตกแต่งและทาสี
  5. สักขี้ควาย เนื้อไม้สีเขียวปนน้ำตาล น้ำตาลดำดูเป็นสีเลอะๆ                              
                              ซึ่งลักษณะความแตกต่างของเนื้อไม้ดังกล่าวนี้ เป็นเพียงประสบการณ์ของผู้ทำไม้เท่านั้น ยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีกี่ชนิด
 
ฤดูการออกดอก : ออกดอกประมาณเดือน มิ.ย.-ต.ค.     
การขยายพันธุ์ : การขยายพันธุ์ ทำได้หลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ด  การปักชำ  การติดตา การเพาะเนื้อเยื่อ เป็นต้น
ข้อดีของพันธุ์ไม้ :เนื้อไม้มีลายสวยงามแข็งแรงทนทาน เลื่อย ผ่า ไสกบตบแต่ง และชักเงาได้ง่าย ใช้ทำเครื่องเรือนและในการก่อสร้างบ้านเรือน ปลวก มอด ไม่ชอบทำลายเพราะมีสารพวกเทคโทควิโนน (Tectoquinone) 
ข้อแนะนำ : ช่วงเวลาที่เหมาะกับการปลูกต้นสักให้ได้ผลดีที่สุด  คือ ช่วงต้นฤดูฝนหลังจากที่มีฝนตกหนักและดินชุ่มเพียงพอ (ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม) หลังจากปลูกแล้วเกิดฝนทิ้งช่วง  ควรรดน้ำช่วย จะทำให้เปอร์เซ็นการรอดตายสูงและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การปลูกไม้สักล้วน ๆ เป็นผืนใหญ่ ๆ อาจก่อให้เกิดโรคและแมลงเข้าทำลายได้ง่าย เช่น หนอนกินใบสักและมอดป่าเจาะไม้สัก เป็นต้น
ข้อมูลอื่นๆ : ต้นสักที่ใหญ่และมีอายุมากที่สุดในโลกมีอายุมากกว่า 1,500 ปี ได้รับชื่อพระราชทาน นามว่า มเหสักข์ อยู่ภายใน วนอุทยานต้นสักใหญ่ บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสูง 47 เมตร ลำต้นเส้นวงรอบ10เมตร23 เซนติเมตร ใช้ 9คนโอบโดยรอบ ขนาดความโต 1020.7เซนติเมตร ซึ่งเฉลี่ยโตขึ้นปีละ 1.3เซนติเมตร ซึ่งถือว่าใหญ่กว่าพม่า ที่มีเส้นรอบวงเพียง 1 เมตร 30เซนติเมตร
พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นสิ่งปลูกสร้างจากไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ไม้สักทอง พบว่ามีทองคำปนอยู่ 0.5 ppm. (ไม้สักทอง 26 ต้น มีทองคำหนัก 1 บาท)ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

ขอเชิญเพื่อนๆแสดงความคิดเห็นของบทความได้เลยนะครับ