วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ต้นกระโดน

Tummy wood

ชื่ออื่นๆ : กระโดนโคก กระโดนบก (กลาง-ใต้) , ปุย (ใต้ เหนือ) , ปุยกระโดน (ใต้) , ปุยขาว ผ้าฮาด (เหนือ) , หูกวาง (จันทบุรี) ,  ต้นจิก (ภาคกลาง) , พุย (ละว้า-เชียงใหม่) ขุย (กะเหรี่ยง-จันทบุรี) ,กะนอน (เขมร) , แซงจิแหน่, เส่เจ๊อะบะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ต้นกระทิง

Alexandrian Laurel
 
ชื่ออื่นๆ : กระทิง กากะทิง (ภาคกลาง), ทิง (กระบี่), เนาวกาน (น่าน), สารภีทะเล (ประจวบคีรีขันธ์), สารภีแนน (ภาคเหนือ)

ต้นขี้เหล็ก

Cassod tree

ชื่ออื่นๆ : ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคกลาง)  ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี)  ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ)  ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง, สุราษฎร์ธานี) ผักจี้ลี้ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) แมะขี้แหละพะโด (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ยะหา (มลายู-ปัตตานี)

ต้นตะคร้อ

Ceylun Oak

ชื่ออื่นๆ : ตะคร้อ หมากค้อ(ตะวันออกเฉียงเหนือ) , ตะคร้อไข่ (กลาง) , ค้อ (กาญจนบุรี) , คอส้ม (เลย) , เคาะ (พิษณุโลก นครพนม)  มะเคาะ มะจ้อ มะโจ๊ก (ภาคเหนือ)

ต้นแคนา

Stereospermum serrulatua DC.

ชื่ออื่นๆ : แคนา แคป่า แคขาว แคเค็ตถวา(เชียงใหม่) แคทราย(นครราชสีมา) แคแน แคฝอย(ภาคเหนือ) แคภูฮ่อ(ลำปาง) แคยอดดำ(สุราษฎร์ธานี) แคยาว แคอาว(ปราจีนบุรี)

ต้นจาน

Bastard Teak

ชื่ออื่นๆ : กวาว ก๋าว (ภาคเหนือ) , จอมทอง (ภาคใต้) , จ้า (เขมร) , ทองกวาว
ทองธรรมชาติ ทองพรหมชาติ ทองต้น (ภาคกลาง) , ดอกจาน (อิสาน)

ต้นจิกน้ำ

Indian oak

ชื่ออื่นๆ : จิกน้ำ ,จิกอินเดีย ,จิกนา , จิกมุจรินทร์ (ภาคกลาง), กระโดนทุ่ง หรือ กระโดนน้ำ (อีสาน-หนองคาย), ปุยสาย หรือ ตอง (ภาคเหนือ), กระโดนสร้อย (พิษณุโลก) ,ลำไพ่ (อุตรดิตถ์)